"Postaraj się, aby miłość Boga i bliźniego na nowo odżyła w sercach ludzkich (...). Wszystkim, którzy zachowają dwa przykazania, w szczególny sposób błogosławić będę w życiu i w godzinę śmierci, nadto całemu światu dam miłosierdzie i pokój Mój". (...) Zrozumiałam, że (...) miłosierdzie i pokój ów, nie dotyczy tylko pokoju politycznego, ale duchowego, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. (...) Zrozumiałam, że Hostia Święta jest tym niewygasłym nigdy ogniskiem miłości, które zapalać będzie serca ludzkie do końca wieków miłością Boga i bliźniego (Dziennik).

Łaski - W depresji

Czuwałam nad osobą o obniżonym nastroju psychicznym. W nocy od 11.00 do 1.00 przeżywała ogromne wyrzuty sumienia. W rozpaczy swej zakładała różne rzeczy na szyję, by się po­wiesić. Mówiła: I tak jestem potępiona. Gdy przytaczane argumenty nie odnosiły skutku, a chora nie chciała się. położyć, dałam jej foto­grafię śp. s. Roberty prosząc, by westchnęła do niej o pomoc. Chora ucałowała fotografię i po­łożyła się. Spokojnie spała do rana. Za tę i inne łaski (...) składam pokorne dzięki, polecając się nadal wstawiennictwu s. Roberty u Boga.
s. Alojza Rogoż