"Postaraj się, aby miłość Boga i bliźniego na nowo odżyła w sercach ludzkich (...). Wszystkim, którzy zachowają dwa przykazania, w szczególny sposób błogosławić będę w życiu i w godzinę śmierci, nadto całemu światu dam miłosierdzie i pokój Mój". (...) Zrozumiałam, że (...) miłosierdzie i pokój ów, nie dotyczy tylko pokoju politycznego, ale duchowego, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. (...) Zrozumiałam, że Hostia Święta jest tym niewygasłym nigdy ogniskiem miłości, które zapalać będzie serca ludzkie do końca wieków miłością Boga i bliźniego (Dziennik).

1 lipca, środa [1942 r.]

690 Po Komunii św. za chwilę zjawili się przy mnie Aniołowie z kielichami w ręku i często w ciągu dnia tak ich widziałam. Zrozumiałam, że w tym dniu Zbawiciel pragnie, abym często ofiarowała Ojcu Przedwiecznemu Jego Krew Najświętszą. Również parę razy odczułam w duszy żywą obecność Ducha Świętego.