"Postaraj się, aby miłość Boga i bliźniego na nowo odżyła w sercach ludzkich (...). Wszystkim, którzy zachowają dwa przykazania, w szczególny sposób błogosławić będę w życiu i w godzinę śmierci, nadto całemu światu dam miłosierdzie i pokój Mój". (...) Zrozumiałam, że (...) miłosierdzie i pokój ów, nie dotyczy tylko pokoju politycznego, ale duchowego, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. (...) Zrozumiałam, że Hostia Święta jest tym niewygasłym nigdy ogniskiem miłości, które zapalać będzie serca ludzkie do końca wieków miłością Boga i bliźniego (Dziennik).

18 lutego, środa [1942 r.]

527 Przed wieczorem trapiłam się, że mam odmówić jeszcze dużo modlitw ustnych. Wówczas powiedzieli mi Aniołowie: "Siostro nasza, dusza powinna się starać nie o wiele modlitw, lecz o to, aby z każdej modlitwy odniosła wiele korzyści".