"Postaraj się, aby miłość Boga i bliźniego na nowo odżyła w sercach ludzkich (...). Wszystkim, którzy zachowają dwa przykazania, w szczególny sposób błogosławić będę w życiu i w godzinę śmierci, nadto całemu światu dam miłosierdzie i pokój Mój". (...) Zrozumiałam, że (...) miłosierdzie i pokój ów, nie dotyczy tylko pokoju politycznego, ale duchowego, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. (...) Zrozumiałam, że Hostia Święta jest tym niewygasłym nigdy ogniskiem miłości, które zapalać będzie serca ludzkie do końca wieków miłością Boga i bliźniego (Dziennik).

8 lutego, niedziela [1942 r.]

514 Przed południem zaczęłam odprawiać drogę krzyżową, podczas której sam Zbawiciel dawał mi stosowne słowa do zrozumienia. Słowa były krótkie, lecz zrozumienia tak wiele, że przy każdej stacji można było napisać dużą książkę.
Stacja 1. Nikt nie jest tak mocny jak miłość.
Stacja 2. Nikt nie potrafi unieść tyle ciężaru co miłość.
Stacja 3. Nikt nie może się tak upokorzyć jak miłość.
Stacja 4. Nikt nie zdoła złożyć takiej ofiary jak miłość.
Stacja 5. Nikt nie umie zaprzeć się siebie tak jak miłość.
Stacja 6. Nikt nie jest tak litościwy i miłosierny jak miłość.
Stacja 7. Nikt tak godnie nie uwielbia Boga jak miłość.
Stacja 8. Nikt nie współczuje tak szczerze jak miłość.
Stacja 9. Nikt nie wznosi się tak wysoko jak miłość.
Stacja 10. [142] Nikt nie pragnie wszystkich uszczęśliwić tak jak miłość.
Stacja 11. Nikt nie cierpi tak ochotnie jak miłość.
Stacja 12. Nikt tak nie jednoczy się z wolą Boża jak miłość.
Stacja 13. Nikt nie zwycięża tak jak miłość.
Stacja 14. Nikt nie jest tak bogaty jak Miłość.